Pokročilí

 

Zdokonalovací plavání probíhá 3x týdně ve dnech: 

Pondělí

  • 17,15h – 18,00h

Středa

  • 16h – 16,45h

Pátek

  • 16h – 16,45h

U zdokonalovacího plavání si můžete vybrat návštěvu kurzů:

  • 1x týdně za cenu viz. ceník
  • 2x týdně za cenu viz. ceník

Zdokonalovací plavání je určeno pro děti, které umějí základy plavání a rády by se naučily další nové plavecké způsoby, dovednosti.

Děti zařazované do této skupiny jsou většinou starší 8 let a umí základy znaku, kraulu a prsou.

Ve skupině je maximálně 10-15 dětí na jednoho trenéra, tudíž v jednom kurzu je maximálně 25 dětí na dva trenéry z důvodu kvalitní výuky. Děti jsou rozděleny do dvou skupin, podle věku a hlavně podle výkonnosti. Lekce u základního plavání trvá 45 minut a je zahájena docházkou a rozcvičením. 

V našich kurzech je samozřejmostí používání pomůcek pro zdokonalení a osvojení si plaveckých způsobů. Samozřejmě nezapomínáme ani na hry, aby se děti rozvíjely nejen sportovně, ale i sociálně.

Naše kurzy reflektují školní rok – I. pololetí je vždy od 1.9. do 31.1., II. pololetí od 1.2. do 30.6. Neplave se v době všech školních prázdnin a hodiny se nenahrazují.