Začátečníci

Kurzy začátečníků probíhají 6x týdně ve dnech:

Úterý

  • 16:00 – 16:30
  • 16:30 – 17:00

Středa

  • 15:00 – 15:30
  • 15:30 – 16:00

Čtvrtek

  • 16:00 – 16:30
  • 16:30 – 17:00

U kurzů začátečníků si můžete vybrat návštěvu kurzů:

  • 1x týdně za cenu viz. ceník
  • 2x týdně za cenu viz. ceník

Kurzy začátečníků jsou určeny pro nejmenší děti, zpravidla  od 4let, které neumějí vůbec nebo málo plavat.

Kurzy začátečníků jsou ale také určeny těm dětem, které ještě nezvádají základy 3 plaveckých způsobů, tedy znak, prsa a kraul.

Děti jsou rozděleny do dvou skupin, podle věku a schopností.

V každé skupině jsou zpravidla 2 trenéři, zároveň je maximálně 8-10 dětí na jednoho trenéra. Celkem tedy v jednom kurzu máme maximálně 25 dětí na cca 4 trenéry a z tohoto počtu trenérů se snažíme v případě potřeby o přítomnost alespoň jednoho trenéra ve vodě s dětmi.

Lekce trvá 30minut a probíhá na dráze, která je krajní. 

Děti mají k dispozici rozmanité pomůcky, aby se snadněji a rychleji naučily plavat. Lekce probíhají hlavně zábavnou a hravou formou za pomoci zvířátek, skluzavky a dalších zábavných pomůcek.

Naše kurzy reflektují školní rok – I. pololetí je vždy od 1.9. do 31.1., II. pololetí od 1.2. do 30.6. Neplave se v době všech školních prázdnin a hodiny se nenahrazují.