druhé pololetí šk.r.2021/2022

zápisy na 2.pololetí NEJSOU, nové děti nepřijímáme.
Děti AUTOMATICKY pokračují z prvního do druhého, které je OD 1.2. DO PÁTKU 24.6.2022.
Toto pololetí se NEPLAVE 4.2., 7.-11.3., 14.-18.4.
platby jsou stále stejné tedy 1x týdně za cenu 2 600 Kč/pololetí, 2x týdně za cenu 3 600 Kč/pololetí
na číslo účtu 1922390329 / 0800, variabilní symbol: 183, zpráva pro příjemce: jméno dítěte, den a hodina kurzu