NEOBNOVENÍ kurzů v roce 2020

Vážení rodiče,
současně platné nařízení vlády ČR a na to navazující organizační podmínky plaveckého stadionu v Praze Podolí nám NEUMOŽNÍ v letošním roce obnovit kurzy plavání.
Plavecký stadion byl nucen omezit pronájmy pro oddíly, aby mohl ponechat určitou kapacitu pro veřejnost a také obnovil provoz pouze ve vnitřním bazénu.
Dále jsou povoleny skupiny po max.10 osobách včetně trenéra.
Věřím, že po Novém roce se budeme moci setkat v plném počtu a bez omezení.
Těm z vás, kteří hradili kurzy pololetně, bude částka převedena do dalšího pololetí. Ti z vás, kteří uhradili celý rok, dostanou na konci roku vrácenou adekvátní částku, kdy se kruzy nekonaly.
Přesné částky v současné době nejsme schopni sdělit, jelikož nevíme, kdy se kurzy obnoví a zda se kurzy povede vést plnohodnotně až do konce června 2021.
Mrzí nás, že pro vás nemáme lepší zprávy.
Petra Venturová a všichni trenéři kurzů