obnovení kurzů

I přechod do 3.stupně nám neumožní plnohodnotné obnovení kurzů, což je nám velice líto. V současné době bude povoleno 10 osob na vnitřní sportoviště, pokud se povede změna a bude se počítat na mě, pomůže to, ale ne pro kapacitu kurzů.
Na základě této situace jsme nuceni vám oznámit, že kurzy se obnoví, podle epidemiologické situace, snad v lednu 2021.
Těm, kteří mají uhrazené kurzovné na celý rok, budeme vracet poměrnou část, podle vývoje. Těm, kteří hradili pololetně, se adekvátní částka převede na další pololetí. Vše záleží na tom, kdy nás vládní opatření pustí na plnohodnotnou výuku.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás u bazénu.